Un article acadèmic que reflexiona sobre els usos, fins al moment, dels sistemes intel·ligents d’aprenentage (mediats per ordinadors). Sobretot a partir dels anys 80 gràcies a les aportacions de la Intel·ligència Artificial