HI ha una part de l’entrevita que parla dels alts preus de les escoles lliures degut a la falta de subvencions i reconeixement legal. Però la meva reflexió palnteja que si el reconeixement implica estar regits per una normativa exigent, caldría buscar algún altre camí perquè l’essència de les escoles lliures no es perdés.