El CRAEV és un centre de recerca i assessorament que pretén impulsar un moviment a favor d’una educació viva, una educació que tingui com a eix fonamental acompanyar el processos de vida dels infants.També ofereix cursos i materials relacionats amb l’educació viva.