No eren quatre gats. El moviment esperantista a les comarques gironines va ser perfectament seriós, amb molts seguidors, amb associacions, cursos, conferències i congressos; fins i tot alguns comerços feien constar en la seva publicitat que s’hi parlava esperanto