Com a instrument neutral de comunicació, l´oftalmòleg polonès Lazarus L. Zamenhof creà, el 1887 –justament ara fa un segle i quart–, una llengua internacional. El primer llibre sobre el nou idioma, Zamenhof el publicà el 26 de juliol d´aquell mateix any, en rus i a Varsòvia, i el titulà Lingo internancia, tot signant-lo, però, amb un pseudònim. O sigui, amb el de Doktoro Esperanto, paraula, aquesta última, que no trigà a esdevenir el nom que es donà a aquest llenguatge artificial.